TableĀ 1.

Taxa tested for jellyfish feeding events.

20082009
taxastomachs screenedstomachs with jellyfish consumption detectedfrequency of occurrence (%)stomachs screenedstomachs with jellyfish consumption detectedfrequency of occurrence (%)
Agonus cataphractus1001300
Ammodytes marinus00n.a.400
Arnoglossus sp.00n.a.2800
Aspitrigla cuculus400900
Blennius ocellaris00n.a.400
Buglossidium luteum00n.a.1400
Callionymidae sp.12433.33000
Cancer pagurus00n.a.300
Ciliata mustela20n.a.00n.a.
Clupea harengus14321.436910227.6
Corystes cassivelaunus00n.a.2100
Crangon crangon9000600
Cyclopterus lumpus00n.a.100
Echiichthys vipera13002200
Engraulis encrasicolus30000n.a.
Eutrigla gurnardus3113.23100
Gadus morhua300200
Hippoglossoides platessoides20000n.a.
Limanda limanda7011.417110.6
Liocarcinus depurator00n.a.2500
Liparis liparis00n.a.200
Loligo sp.3612.8100
Majidae sp.00n.a.2000
Melanogrammus aeglefinus130000n.a.
Merlangius merlangus7622.62943411.6
Microchirus variegatus00n.a.1800
Microstomus kitt00n.a.700
Necora puber10000n.a.
Nephrops norvegicus120000n.a.
Octopodidae sp.00n.a.100
Pagurus cuanensis00n.a.4500
Palaemon serratus00n.a.200
Pandalus sp.10000n.a.
Platichthys flesus22003912.6
Pleuronectes platessa80000n.a.
Polybius holsatus150000n.a.
Pomatoschistus sp.1001000
Raja clavata70000n.a.
Raja montagui00n.a.1200
Scomber scombrus2001700
Scyliorhinus canicula16212.51100
Sepia officinalis30000n.a.
Sepiola atlantica1002100
Solea solea00n.a.2514
Sprattus sprattus19242.141210.2
Trachurus trachurus40000n.a.
Trigla lucerna700800
Trisopterus esmarkii100000n.a.
Trisopterus luscus10000n.a.
Trisopterus minutus3013.31000